Potrivit prevederilor art. 61 pct. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care a intrat în vigoare in data de 29 decembrie 2018, art. 174 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,a fost completat cu alin. (71), care prevede urmatoarele:

“Clienții casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revină la furnizarea reglementata.”

Prin urmare, va informam ca aveti dreptul de a reveni la furnizarea reglementata de energie electrica.

Informatii OR (drepturile/obligatiile OR si ale clientului final, indicatorii de performanta ai serviciului de distributie, intreruperile planificate, racordarea la retea, formularele care trebuie completate si etapele care trebuie parcurse in scopul racordarii):